www.roret-pilevang.dk   © bestyrelsen for Bådlaug-Roret


Siden er redigeret d. 24. maj 2024


Bankkonto: Regnr:1551 Kontonr:0006190545

Mail-adresser:

kasserer@roret-pilevang.dk

Formand@roret-pilevang.dk

Pladsadministrator@roret-pilevang.dk

 

2024


Så blev det tid til standerhejsning og sæson 2024 er nu i gang. Rampen og broen er færdige og klar til brug. 

Det store arbejde med at opsætte rampe og bro er nu færdigt, og så mangler vi vel bare lidt mere sommer!


Der er planlagt 4 arbejdslørdage:


                      Lørdag d. 20. april - gennemført

Lørdag d.   1. juni  

Lørdag d. 20. juli   

samt Lørdag d.   5. oktober     


Der afholdes ordinær generalforsamling lørdag d. 14. september (senere end vi plejer!)

  


Vi håber på en god sæson uden de mange skader og ser frem til at gense alle ved stranden. 

Bestyrelsen for Roret 

Bestyrelsen samlet på den nyopsatte bro 2024

Billeder fra standerhejsningen 4. MAJ 2014 taget af Kirsten Droob

Fredag eftermiddag før stormen gik amok!

Lørdag og søndag

Udskiftning af I-jern 2023

Billeder fra første storm i 2023 hvor 8 træ-elementer "sejlede væk"